Organizasyon Şeması

 

Şirket Müdürü                       : Cem ÇAĞATAY

Muhasebe Ve Finans Müdürü   :  Erdoğan DUMAN

Muhasebe Personel                 :  Abdullah YÜKSEL

Makine İkmal Ve Satın Alma     :  Cengiz ÇAĞATAY

Merkez Satın Alma                  :  Timuçin ÇELİK